Zovon heeft een eigen kijk op onderzoek en zorg.
Het bedrijf is gespecialiseerd in kosteneffectiviteitsanalyses binnen de Nederlandse gezondheidszorg.
Binnen Zovon is sprake van een ruime onderzoekservaring op diverse zorgterreinen.
Dit vertaalt zich in goed onderbouwd advies en adequate ondersteuning voor uw onderzoeksproject.

De persoonlijke benadering en efficiënte werkwijze van Zovon bieden verschillende voordelen.
Neem gerust contact met ons op, we vertellen u graag meer.

ACTIVITEITEN


Zovon is thuis in wetenschappelijk onderzoek binnen de gezondheidszorg. Naast advisering en algemene ondersteuning voor uw onderzoeksprojecten, kunnen wij specifieke onderzoekstaken van u overnemen.
Benieuwd wat dit precies inhoudt? Hieronder een aantal voorbeelden van de verschillende activiteiten die wij voor u kunnen verzorgen:

 • Uitvoeren van kosteneffectiviteitsanalyses
 • Meeschrijven aan subsidieaanvragen (bijvoorbeeld ZonMw aanvragen)
 • Analyseren van klinische onderzoeksgegevens
 • Adviseren bij het opzetten van nieuw onderzoek
 • Selecteren en ontwikkelen van uitkomstmaten voor specifieke onderzoekssettings
 • Analyseren van reeds verzamelde gegevens (bv obv registratiesystemen, ROM data) op instellingsniveau, zowel wat betreft zorgconsumptie als uitkomstgegevens
 • Adviseren van zorginstellingen rond doelmatigheidsvraagstukken en beleidsveranderingen in de zorg
 • (Mee)schrijven aan rapportages/publicaties (Engels en Nederlandstalig)
 • Ontwikkelen van (web en mobiele) applicaties op het gebied van gezondheidszorg en onderzoekPROFESSIONELE ERVARING


Dennis Stant is de drijvende kracht achter Zovon. Hij heeft veertien jaar als wetenschappelijk onderzoeker gewerkt voor het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Rijksuniversiteit Groningen. In deze periode heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van doelmatigheidsonderzoek (kosteneffectiviteitanalyses). In 2007 heeft dit geresulteerd in een proefschrift gericht op dit onderwerp ('Economic evaluation in mental healthcare. Assessing the cost-effectiveness of interventions for patients with major depressive disorder or schizophrenia in the context of the Dutch healthcare system').

Dennis is de afgelopen jaren direct betrokken geweest bij een groot aantal gehonoreerde subsidie aanvragen, zowel als hoofdaanvrager en mede-aanvrager. Hierbij heeft hij vaak samengewerkt met onderzoekers van uiteenlopende gezondheidszorginstellingen, waaronder academische en algemene ziekenhuizen, en GGz-instellingen. Veelal betrof dit grootschalig doelmatigheidsonderzoek waar instellingen uit alle delen van Nederland in participeerden.

Daarnaast is Dennis lid van de Medisch Ethische Toetsingscommisie van het UMCG, waarvoor hij als methodoloog protocollen van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen beoordeelt.


Klik op de onderstaande knop om een selectie van gepubliceerde artikelen (als hoofd- of mede-auteur) te bekijken. Aanvullende details over de professionele ervaring van Dennis kunt u vinden op LinkedIn of ResearchGate.

Toon geselecteerde publicaties

KOSTEN-EFFECTIVITEIT


Het huidige overheidsbeleid is sterk gericht op het bevorderen van de doelmatigheid in de gezondheidszorg. Als gevolg hiervan zijn er grote veranderingen gaande in het Nederlandse zorgstelsel. Voornaamste aanleiding voor de ingezette veranderingen waren de reeds jaren sterk stijgende zorgkosten, die op termijn onbetaalbaar dreigden te worden.

Maar meer doelmatigheid in de zorg is niet hetzelfde als alleen besparen op zorg. Een belangrijk aandachtspunt in de huidige context dient ook altijd (het behoud van) de kwaliteit van zorg te zijn. Kosteneffectiviteitsanalyses kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Kosteneffectiviteitsanalyses richten zich op de balans tussen kosten en gezondheidsuitkomsten (effecten) van alternatieve interventies (behandelingen, medicijnen, therapieën, etc) in de gezondheidszorg. Hierbij vindt meestal een vergelijking plaats tussen een nieuwe interventie en de gebruikelijke zorg voor een patientengroep. Vaak wordt hierbij een maatschappelijk perspectief aangehouden, waardoor alle relevante kosten (en effecten) voor de maatschappij als geheel worden meegenomen. Maar ook andere perspectieven zijn mogelijk, zoals een medisch perspectief of het perspectief van een specifieke sector binnen de zorg.

Kosteneffectiveitsanalyses kunnen gebaseerd zijn op gegevens die reeds door instellingen worden verzameld (bijvoorbeeld ROM gegevens, zorgregistratie). Vaak wordt echter gebruik gemaakt van zorgconsumptievragenlijsten en gezondheidsvragenlijsten die tijdens een vastgestelde periode worden ingevuld door patienten.

De uitkomsten van kosteneffectiviteitsanalyses kunnen gebruikt worden voor beleidsbeslissingen op nationaal niveau, bijvoorbeeld over het al dan niet vergoeden van behandelingen. Daarnaast zijn er vele toepassingen van kosteneffectiviteitsuitkomsten op regionaal en instellingsniveau mogelijk. Hierbij kan worden gedacht aan het bepalen van de kosteneffectiviteit van alternatieve zorgpaden binnen een instelling. Maar bijvoorbeeld ook het vaststellen van verschillen in de kosteneffectiviteit van zorg voor specifieke (sub)groepen van patienten, of het in kaart brengen van veranderingen in de kosteneffectiviteit van zorg over de tijd als gevolg van beleidswijzigingen. Informatie over de kosteneffectiviteit van de aangeboden zorg binnen instellingen is bovendien van toenemend belang bij onderhandelingen met zorgverzekeraars.
OVER


Zovon
Zovon staat voor "ZOrg Voor ONderzoek". Deze naam benadrukt het belang dat binnen Zovon wordt gehecht aan het adequaat uitvoeren van onderzoek in de gezondheidszorg. Bovendien is Zovon van mening dat zorg, en dan specifiek de kwaliteit van zorg, altijd een belangrijk punt van aandacht moet zijn binnen doelmatigheidsonderzoek en beleidsbeslissingen in de gezondheidszorg.

Sterke punten van Zovon
 • Uitgebreide kennis op het gebied van onderzoek binnen de gezondheidszorg, en kosteneffectiviteitsanalyses in het bijzonder
 • Persoonlijke benadering
 • Uitgebreide ervaring met (gehonoreerde) subsidieaanvragen
 • Het overheidsbeleid en actuele ontwikkelingen in de zorg worden op de voet gevolgd

Efficiënte werkwijze
Zovon is van mening dat niet alleen de zorg, maar ook (kosteneffectiviteits)onderzoek binnen de zorg vaak doelmatiger kan. De efficiënte manier van werken van Zovon biedt dan ook directe voordelen.
Neem voor meer informatie contact met ons op.
CONTACTVoor vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.
Uw bericht wordt binnen 24 uur beantwoord.

Uw naam:
E-mail adres:

Vraag of opmerking:
Contactgegevens Zovon

E-mail: a.d.stant@zovon.nl Telefoon: 06-51950686 KvK-nummer: 63090589, te Enschede